Bezpłatny pilot dla AT.Key Pro

Dla wybranych klientów pilotażowych demonstrujących działanie bez hasła w usłudze Microsoft Azure AD za pomocą usługi AuthenTrend ATKey.Pro

Otrzymaj do 20 darmowych ATKey.Pro. *

Ograniczony do 200 uczestników pilotażowych.

 

 

Program Benefits

  • Wsparcie AuthenTrend i Microsoft
  • Dodano ekspozycję biznesową jeśli zostałeś wybrany do studium przypadku Microsoft i AuthenTrend
  • Opcje MFA zintegrowane z procesem logowania
  • Wyeliminuj zdalne naruszenia
  • Użytkownicy mają "złoty standard" uwierzytelniania bezpieczeństwa
  • Zmniejsz obsługę resetowania hasła i koszty IT

Dodatkowe informacje dla Administratorów

  • Dowiedz się czy jesteś gotowy na FIDO2 i inne opcje bez hasła, korzystając z tego linku
   (https://aka.ms/passwordlesssetup)
  •             *Wymagane uprawnienia Azure AD Global Admin/Reader

 

Rozpocznij swoją podróż bez hasła
z Microsoft Azure AD i AuthenTrend ATKey.Pro


  Has your company deployed a Microsoft Azure AD passwordless implementation?
  YesNo
  Industry  *Zastrzega się możliwość zmian przez AuthenTrend i Microsoft.
  *Oświadczenie o ochronie prywatności-
  AuthenTrend: https://authentrend.com/privacy-policy/
  Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement